Avis legal

Segons allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta web:

Titular: Clínica Dental FAMIDENT
Dra. Aina Vergés Morgado
Odontóloga Nº Col. 4363

Adreça: Pl. Ferran Sagarra, 2 – 08922 – Santa Coloma de Gramenet

Mitjançant aquest text, el TITULAR vol que conegui el seu avís legal, que s’entendrà acceptat pel simple fet de connectar i navegar per la nostra pàgina web.

L’objectiu d’aquesta pàgina web és informar a tothom qui la visiti sobre la nostra empresa i facilitar l’accés a la informació sobre els productes que comercialitzem.

El TITULAR no garanteix l’exactitud del material que conté aquest “site” ni que s’ajusti a qualsevol ús especial. El TITULAR declina qualsevol responsabilitat sobre els enllaços de la nostra pàgina, els quals són només a títol informatiu, com també d’aquelles pàgines o enllaços que remetin a la nostra pàgina web.

El TITULAR ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquest “site” no seran responsables dels danys, costos, imprevistos o pèrdues que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquesta “web”.

A més a més, el TITULAR no serà responsable del software malintencionat que pugui infectar el seu ordinador o altres propietats seves degut a l’ús, accés, o telecàrrega de qualsevol material d’aquesta “web”.

El Titular es reserva la possibilitat de fer modificacions tant d’aquest avís legal com de qualsevol altre contingut de la seva pàgina web en qualsevol moment i sense que calgui informar-ne prèviament.

Protecció de dades

El Titular observa la normativa de protecció de dades i totes les dades que s’obtinguin es tractaran d’acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cas que els Usuaris hagin de proporcionar prèviament al TITULAR certes dades de caràcter personal (d’ara endavant, les “Dades Personals”), per a la utilització d’alguns serveis del Portal, seran incorporades en un Fitxer responsabilitat del TITULAR anomenat pacients, amb la finalitat de dur a terme els processos de gestió sanitària, i no seran cedides excepte amb la finalitat de poder prestar els Serveis sol·licitats de forma correcta o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.

Les dades en * seran de caràcter obligatori.

Els Usuaris que facilitin les seves dades autoritzen al TITULAR perquè pugui utilitzar les seves dades personals de caràcter postal i electrònic, amb la finalitat de posar a la seva disposició, de la forma més còmoda possible, informació que pogués ser del seu interès.

L’Usuari podrà exercir en tot moment el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com revocar el consentiment, dirigint l’oportuna sol·licitud motivada amb còpia del DNI al correu electrònic info@famident.es.

Els Usuaris garanteixen la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Ús de cookies

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible.

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques i no guarda informació de l’usuari ni de la sessió.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies, amb el risc que algunes de les informacions que conté la web noestiguin disponibles.